PËRMBAJTJA

Një studiues i vetmuar, në një udhëtim në Stamboll, zbulon një xhind i cili i ofron asaj tre dëshira në këmbim të lirisë së tij.

Video & Photo

1 videos