PËRMBAJTJA

Thor: Love and Thunder ka disa skena me shkreptima drite që mund të ndikojnë te njerëzit me epilepsi fotosensitive ose me probleme të tjera të fotosensitivitetit!

Video & Photo

1 videos

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *