PËRMBAJTJA

Një epikë historike e frymëzuar nga ngjarje të vërteta që ndodhën në Mbretërinë e Dahomeit, një nga shtetet më të fuqishme të Afrikës në shekujt 18 dhe 19.

Video & Photo

1 videos

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *