PËRMBAJTJA

Mbreti Charles VI deklaron se Kalorësi Jean de Carrouges duhet të zgjidh mosmarrëveshjen me shërbëtorin e tij duke e sfiduar atë në një duel.

Video & Photo

1 videos 4 photos