PËRMBAJTJA

Historia e shkencëtarit amerikan J. Robert Oppenheimer dhe roli i tij në zhvillimin e bombës atomike.

Video & Photo

1 videos