PËRMBAJTJA

Një inxhinier robotik në një kompani lodrash ndërton një kukull të ngjashme me njerëz që fillon të marrë jetën e saj.

Video & Photo

1 videos

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *