PËRMBAJTJA

Të armatosur me çdo armë të mundshme, Expendables janë linja e fundit e mbrojtjes në botë dhe skuadra që thirret kur nuk ka më opsione.

Video & Photo

1 videos