PËRMBAJTJA

Travis Block është një operativ qeveritar që pajtohet me të kaluarën e tij të errët. Kur zbulon një komplot që synon qytetarët e SHBA-së, Block e gjen veten në pistën e drejtorit të FBI-së, të cilin dikur e ndihmoi ta mbronte.

Video & Photo

1 videos 3 photos